Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

LAZER AMELİYATLARI

LAZER AMELİYATLARI

 • Miyopi
 • Hipermetropi
 • Astigmat
 • Gözlük Numaraları Lazer Ameliyatı ile giderilir mi ?
 • Astigmat lazer ameliyatı ile giderilir mi ?
 • Ameliyat süresi
 • Ameliyat anında / sonrasında ağrı
 • İyileşme süresi
 • Gözlerim lazer ameliyatı için uygun mu ?

MİYOPİ

Miyop, uzağı net görememe sorunudur. Göz merceği ile odaklanan görüntü tam retina üzerine değil de retinanın önüne odaklandığı zaman hastalarımız uzaktaki nesneleri ve işaretleri görmekte zorluk çeker, ancak yakın olan nesneleri açıkça görebilir. Miyopi erken çocukluk çağı ve okul çağlarında kendini belli eder ve kemik büyümesinin sonlandığı yaşa kadar artış gösterir.

MİYOPİ NEDENLERİ

 • Genetik nedenlere
 • Aşırı okuma
 • Yakın mesafeden çalışma

MİYOPİ BELİRTİLERİ

 • Uzakta olan nesneleri fark edememek
 • Televizyonu yakından seyretmek
 • Gözleri kısarak bakmak
 • Gözleri sık ovalamak
 • Göz yorgunluğu ve baş ağrısı,
 • Geceleri araç kullanırken ve karanlık ortamda artan görme zorluğu

MİYOPİDE KULLANABİLECEK TEDAVİLER

 • Gözlük
 • Kontakt lens
 • Göz içi lensleri
 • Lazer tedavileri (SMİLE, LASIK, Femtosaniye LASIK, i-LASIK ve PRK)

HİPERMETROPİ

Göz merceği ile odaklanan görüntü tam retina üzerine değil de retinanın arkasına odaklandığı zaman hastalarımız uzaktaki ve yakındaki nesneleri ve işaretleri görmede zorluk çeker. Çoğunlukla hastalarımızın gözünün ön-arka çapı normalden daha kısadır ya da korneası daha düz ya da normalden daha kısadır.

HİPERMETROPİ NEDENLERİ

GENETİK FAKTÖRLERİ

Yaşın ilerlemesi (göz merceğinin uyum gücünde yaş artışı ile beraber azalma meydana gelir.)

HİPERMETROPİ BELİRTİLERİ

 • Yakın ve uzak mesafenin net görülememesi
 • Yakın mesafede gözlerin çabuk yorulması
 • Uzun süre okuma yapan kişilerde göz ve baş ağrıları

HİPERMETROPİ TEDAVİSİ

 • Gözlük
 • Kontakt lens
 • Göz içi lensleri
 • Lazer tedavileri (SMİLE, LASIK, Femtosaniye LASIK ve i-LASIK )

ASTİGMAT

Astigmat görüntünün gözün en ön tabakası olan korneanın ve lens tabakalarını geçtikten sonra tek bir noktada değil de farklı noktalarda odaklanmasıdır. Çoğunlukla kornea kaynaklıdır. Gözün en ön kısmı olan korneanın bir top gibi yuvarlak değil de bir yumurta gibi oval olması diye tarif edilebilir. Bu durum net olmayan, sınırları dağınık olan bir görüntüye neden olur.

ASTİGMAT NEDENLERİ

 • Genetik kökenli ya da doğumsal
 • Kornea tabakasında değişime yol açabilen hastalıklar, enfeksiyonlar ve travmalar
 • Keratokonus hastalığı
 • Geçirilmiş göz ameliyatı
 • Astigmat Belirtileri
 • Uzakta net görememe
 • Yakın mesafede, okumada net görememe
 • Çabuk yorulma ve geceleri ışıkta saçılma
 • Bakılan yerde şekilleri dağılmış, kenarları uzamış olarak görmek
 • Baş ağrısı

ASTİGMAT TEDAVİSİ

 • Gözlük
 • Kontakt lens
 • Lazer tedavileri (SMİLE, LASIK, Femtosaniye LASIK, i-LASIK ve PRK)

ASTİGMAT LAZER AMELİYATI İLE GİDERİLİR Mİ ?

Astigmatla beraber gözde bulunan diğer kırma kusurları (miyop, hipermetropi) lazer tedavileri ile gözden giderilebilmektedir.

AMELİYAT SÜRESİ

Hastalarımız hassasiyetle, ayrıntılı bir muayene edildikten sonra cerrahiye kararı verilir. Seçilen cerrahi tekniğe göre ameliyat süreleri değişmektedir. Eğer göz içi mercek tedavisi kararı verilmişse cerrahi süresi 10/20 dakikayı arasında değişmektedir.

Seçilen ve uygun olan tedavi yöntemi lazer tedavisi ise; lazer uygulama süresi 1 dakikalık zamanı geçmez iken hastanın ameliyathanede bulunma süresi 10 dakikayı bulabilmektedir. Bu geçen süre hastanın yatırılması, göz ve çevresinin temizlenmesi, gözün temiz bir örtü ile kapatılması için geçen süredir.

AMELİYAT ANINDA / SONRASINDA AĞRI

Lazer ameliyatlarında ameliyat esnasında ağrı hissedilmez. Hastaya olan dokunma hissi reflekslerini azaltmak için damla anestezik ilaçlar kullanılarak gereken konfor sağlanır.

Ameliyat sonrası cerrahi tekniklerde 1 gün batma hissi olabilmektedir. Özellikle seçilen teknik PRK tekniği ameliyat sonrasında ağrılı olabilmektedir. Bu cerrahiyi geçiren hastalarımıza ağız yoluyla ve damla formuyla ağrı kesici ilaçlar verilerek ameliyat sonrasını rahat geçirmeleri sağlanabilmektedir.

İYİLEŞME SÜRESİ

İyileşme ve normal hayati fonksiyonlara, işe dönebilme hemen bir gün sonra mümkün olabilmektedir. Ne kadar rahat geçen bir cerrahi olsa da hastalarımızın ortalama 3 gün istirahati önerilmektedir.

PRK ameliyatı olan hastalar ise; ortalama 4 gün sonrasında normal gündelik hayata dönebilmekteler ve en iyi görme seviyelerine diğer cerrahi tekniklerden farklı olarak 4/6 haftada ulaşabilmektedirler.

GÖZLERİM LAZER AMELİYATI İÇİN UYGUN MU ?

Yapılacak ön muayene ve tetkikler sonrasında; 18 yaşından büyük olan ve son iki muayenesinde numara değişikliği olmayan, kornea kalınlığı giderilecek göz numarası uygun olan, -10 diyoptriye kadar miyobu bulunan,

-6 diyoptriye kadar astigmatı var olan,  +4 diyoptriye kadar hipermetropisi olan hastalar için lazer tedavisi uygundur. Diyabet, romatizma gibi sistematik hastalığı bulunmayan hastalar, gözlerinde herhangi bir hastalık (kornea sivrileşmesi, göz tansiyonu vb.) bulunmayan, hamile veya emzirme döneminde olmayan hastalar için de lazer tedavisi uygundur.